Mediátoři prosazují alternativní metody řešení konfliktů

Mediátoři prosazují alternativní metody řešení konfliktů

Tzv. mediátoři představují poslední krok v urovnávání neshod. Očekává se, že poptávka po jejich službách v budoucnosti poroste. Tzv. alternativní metody řešení sporů (ozn. ADR) jsou lepší, rychlejší a levnější než metody tradiční.

Používání alternativních metod se projevuje především ve výrazném snížení podílu případů, které se dostanou až před soud. Doba případného projednávání se zkracuje z roků na měsíce.

Chce-li se mediátorem stát právník, musí absolvovat speciální školení. Právní vzdělání mu pak dodá vhled do možných situací, kdy se zúčastněné strany nemohou domluvit. Cíl je umožnit lidem, aby sami kontrolovali svou situaci a sami došli k řešení.

Zatím se úlohy mediátorů ujímají nejčastěji osoby „na volné noze“.

**Datum vydání: XI/2001**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com