Máte přehled, co se děje ve vaší firmě?

Chcete-li se dozvědět, co si vaši zaměstnanci skutečně myslí o fungování vaší společnosti, nebojte se provádět pravidelné průzkumy firemní kultury a spokojenosti zaměstnanců. Tyto kontroly se dají přirovnat k periodickým preventivním prohlídkám u lékaře – na jejich základě se dají identifikovat slabiny, které díky včasnému objevení lze okamžitě napravit. Navíc je oceňují i sami zaměstnanci – dávají jim pocit, že jejich hlas má určitou váhu.

Průzkumy firemní kultury pomáhají také vyhodnocovat výsledky firemních politik, a to jak pozitivní, tak i negativní. Organizace, které chtějí průzkumy spokojenosti zaměstnanců provádět, by však měli zaměstnance ujistit o tom, že jejich odpovědi nebudou zneužity a že jejich soukromí zůstane zachováno. Důvěra zaměstnanců vzroste, když firma po provedení průzkumu podrobně popíše, co hodlá na základě získaných výsledků změnit.

Firma Stratus Technologies informuje své zaměstnance o získaných výsledcích a plánovaných strategiích e-mailem. Když průzkum například prokáže nedostatečné schopnosti manažerů v určité oblasti, zaměstnanci obdrží podrobný popis iniciativ a kroků, které se uskuteční pro nápravu. Každý vedoucí oddělení také obdrží podrobný popis situace v daném oddělení.
Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine