Máte málo času na řešení otázek a zpracování informací?

Obecně je stále méně času přemýšlet a zpracovávat informace, kterými býváte zaplavováni víc než kdykoliv předtím. Autorka článku cituje rozhovor s jedním manažerem, který tráví celý den na jednáních či schůzkách, do kanceláře se vrací až pozdě odpoledne, a tak není během běžné pracovní doby fyzicky k dispozici.

Takový scénář je jistě blízký mnoha z vás. Zmíněný manažer si postupem času určil tři hodiny týdně, kdy se v kanceláři pravidelně zdržuje a umožňuje kolegům osobní interakci.

Není překvapením, že i jiné firemní divize začaly mít „úřední hodiny“ a založily něco jako knižní skupiny, které vylepšily ve zmíněné firmě úroveň komunikace. Začaly se tvořit nové vztahy a staré se díky společným zájmům a pravidelné komunikaci oživily.

Když si můžete promluvit i o něčem jiném než o práci, pomůže to najít oblasti společných zájmů a pochopení. Vytvoření prostoru, kdy otevřete dveře a prostě budete k dispozici, představuje velké plus pro kulturu a komunikaci.

Pokud úřední hodiny nebo knižní skupiny nejsou váš šálek kávy, zkuste měsíčně obětovat alespoň jednu hodinu, nebo přimět lidi, aby spolu hovořili jednou za čas při firmou sponzorované události. Při vytváření prostředí, kde lidé mají čas klást otázky a přemýšlet o rozhodnutích, která dělají, se snažte najít nové a zajímavé cesty. Umožněte jim zaposlouchat se, aniž by museli ihned reagovat. Osvědčené praktiky můžete sdílet také externě například se zákazníky.

-av-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com