Martinův zákon zaplavení

Martinův zákon zaplavení

Není žádným tajemstvím, že celá řada manažerů a zaměstnanců podléhá přepracování. Přicházejí brzy a odcházejí pozdě. Zbývá jen hrstka těch, kteří a konci dne mohou čestně prohlásit, že splnili všechny úkoly. Ostatním se úkoly hromadí a neustále posouvají. Autor článku (Chuck Martin) nazývá tuto situaci Martinovým zákonem zaplavení, který říká, že v rámci vymezeného času nemůže zaměstnanec daný počet úkolů splnit.

Objevuje se stále více okolností, které zaměstnance vzdalují od možnosti dokončit všechny vytyčené úkoly v osmi (nebo i dvanácti) pracovních hodinách. Špatnou zprávou zůstává i to, že počet těchto okolností bude nadále narůstat. Navíc ještě stále existuje spor mezi přicházejícími a stávajícími úkoly, které se často nedají spojit nebo nahradit. Nároky se v tomto smyslu stále zvyšují a autor článku nakonec povzbuzuje přepracované prostým konstatováním: „Jste-li přepracovaní, vzmužte se. Všichni jsme na tom stejně.“ V diskusi, která článek doplňuje, se čtenáři snaží odhalit, zda je situace skutečně tak beznadějná

**Datum vydání:** VIII/2003
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com