Manipulace může fungovat - krátkodobě

Budování kultury partnerských vztahů klade rozhodující důraz na komunikaci. Jednou z častých zábran partnerského vztahu organizace se zaměstnanci je tendence manipulovat s lidmi, opírající se o představu, že určité cíle mohou být lépe dosaženy tehdy, když se podaří skrýt nebo je nedat úplně najevo.

Mezi řízením a manipulací existuje jen tenká hranice – její všeobecné určení může být nelehké, její překročení si ale lidé zpravidla velmi dobře uvědomují. Jako nástroj, který ovlivňuje chování zaměstnanců, má proto manipulace i omezující účinnost a velmi často se obrací proti těm, kteří využívají její metody.

Manipulace se v praxi opírá o množství nástrojů, jednoduchých i složitějších, vědomých a často i nevědomých. K relativně jednoduchým nástrojům manipulace patří některé metody komunikace. Často jde o služby či snahu emocionálně apelovat na druhou stranu.

-pk-
Zdroj: manager.sk - slovenský server pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje manager.sk