Manažerův průvodce náborem

Ilustrační snímek

Být dobrým manažerem začíná schopností přijímat skvělé lidi a přijímání skvělých lidí začíná pochopením toho, jak se rozhodují o své kariéře.“ Touto úvahou začíná americký odborník na nábor top talentů a publicista Lou Adler svůj další článek na sociální síti LinkedIn. Tentokrát se nezaměřuje na personalisty, ale na manažery, kteří přijímají nové členy do svých týmů. Popisuje pět rad, jak vybírat silnější a kvalitnější uchazeče.

1. Ujasněte si svá očekávání

Ze všeho nejdříve sestavte popis člověka, kterého hledáte (nikoli jen popis dané pozice). Zaměřte se na to, co má daný člen týmu umět a jaké hlavní výkonnostní cíle má splnit s ohledem na konkrétní projekt nebo firemní strategii. Váš popis by měl definovat čtyři až pět těchto cílů.

2. Spolupracujte s náboráři

Vnímejte náboráře jako rovnocenné partnery. Nemusejí sice přesně vědět, co obnáší skutečný výkon určité pracovní role, ale právě proto jim to máte říci vy. Nábor nejlepších lidí musí být proces konzultativního prodeje, který vychází z pochopení skutečných potřeb dané práce.

3. Začněte telefonickým screeningem

Než pozvete uchazeče na osobní schůzku, spojte se nejprve telefonicky. Popište jim nabízenou práci a zajímejte se, zda již dělali něco podobného a s jakými výsledky. Teprve až zjistíte, že dosavadní výsledky práce uchazeče odpovídají vaší představě a že uchazeč vnímá práci u vás jako kariérní posun, se domluvte na osobním pohovoru.

4. Ukažte, že nabízíte kariérní posun

Dávejte si pozor na příliš agresivní „prodej“ volné pozice. Uchazeči by neměli získat dojem, že budete rádi, když přijmete kohokoli. Zaměřte se na konkrétní věci, které z pohledu kariéry dosud chybějí v životopisech konkrétních uchazečů a vy je můžete nabídnout. Patří sem věci jako větší tým, větší rozpočet, větší vliv, dlouhodobý růst apod.

5. Vnímejte uchazeče jako konzultanty

Přistupujte k uchazečům jako ke schopným odborníkům. Zejména u kvalitních pasivních uchazečů hraje schopnost vést pohovor přímo zásadní roli. Lou Adler doporučuje mluvit s uchazeči tak, jako byste mluvili s konzultanty z vašeho oboru, kteří vám mohou přinést nové pohledy na vaší práci.

-kk-

Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse