Manažerský audit v kostce

Manažerský či personální audit představuje vnější a nezávislé posouzení pracovních a řídících předpokladů firemních zaměstnanců. Souvisí většinou s novými úkoly managementu, objevuje se při firemních fúzích a akvizicích nebo nových investičních záměrech. Jeho výsledkem jsou doporučení pro další rozvoj, případně návrhy na doplnění či obměnu manažerského týmu.

Manažerský audit slouží k posouzení úrovně a předpokladů manažerského týmu firmy. Personální audit se zaměřuje na posouzení širšího okruhu zaměstnanců. Vycházejí z analýzy činností, úkolů a odpovědností příslušných pracovních pozic, vzhledem k nové strategii, cílům a úkolům firmy. Důležité je vlastní hodnocení profesionální způsobilosti osob tvořících klíčový personální či řídící tým a vstřícný přístup ze strany účastníků. Audit je třeba vhodně načasovat a zajistit profesionální provedení.

Odborné posouzení účastníků auditu vychází většinou z osobních rozhovorů vedených poradci. Může následovat i psychologické vyšetření. Základní součásti pokrývají individuální výkonové předpoklady osob, osobnostní charakteristiky a postojové zaměření ovlivňující pracovní chování, sociální a prezentační dovednosti či řídící schopnosti a zvyklosti.

-kk-

Zdroj: Marketing & Media - zpravodajský server týdeníku Marketing & Media
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing & Media