Manažerská rétorika

Zvládnutí zásad komunikace je nezbytnou součástí manažerské práce. V USA nebo Británii je proto běžnou součástí manažerského vzdělávání rétorika. U nás to tak běžné stále není. Mnozí manažeři se domnívají, že vystačí s přikazováním a uniká jim, že postupují neefektivně.

V sousedním Německu patří správná mluva a vystupování k dobrému vychování. O d určitého sociálního postavení je samozřejmostí. V naší republice je dostatek odborných zdrojů, přesto však řada manažerů nedokáže pracovat se svým slovním projevem či emocemi tak, aby motivovala své zaměstnance přesvědčivostí. Nezajímá se ani o zpětnou vazbu.

Pro manažery je velmi důležitá empatie a také schopnost nadchnout zaměstnance pro společný cíl. Měli by využívat rétorických seminářů a cvičení, aby byli kreativnější a suverénnější, nikoli však prosazovali jen své názory.

Je třeba si uvědomit, že komunikační kompetence vyžadují zároveň dobré ovládání řeči a přiměřené vystupování. Odborníci na rétoriku doporučují předem zjistit, kde jsou vaše komunikační nedostatky, abyste si při studiu mohli zaměřit na konkrétní problémy. Zároveň však připomínají, že z lidí, kteří neradi mluví a necítí se dobře v kolektivu nikdy dobří řečníci ani manažeři nebudou.

-kk-

Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz