Manažerská lekce z Mexického zálivu

Tragédie, která se v současné době odehrává v Mexickém zálivu, představuje největší ekologickou katastrofu na světě způsobenou výhradně člověkem. Ještě smutnější je skutečnost, že jí bylo možné předejít důslednějšími manažerskými postupy. K podobným selháním vedení, která nastala v Mexickém zálivu, dochází v mnohých firmách, i když s méně tragickými důsledky. Jaká pochybení to byla a jak se z nich můžeme poučit do budoucna?

Nedůsledné dodržování pravidel kvality a bezpečnosti

Ve světě, který tlačí manažery k dodržování náročných termínů a rozpočtů, je nedůslednost nasnadě. Nebezpečné je také přílišné sebevědomí. Události v Mexickém zálivu nám však jasně ukázaly, že je třeba pečlivě uvažovat dopředu a zvažovat dlouhodobé důsledky dnešních kroků.

Vzdělávání při výkonu práce

Vzdělávání na pracovišti je velice důležité. Pokud však zahrnuje přílišná rizika, jako v případě manažera odpovědného za dohled nad finálními testy na ropné plošině v Mexickém zálivu, nemělo by probíhat bez dohledu zkušeného odborníka. Manažer, který zodpovídal za provoz ropné plošiny, měl odborné zkušenosti s pozemní těžbou, nikoli však těžbou na moři. Poučení z tohoto pochybení je také zřejmé – manažeři na všech úrovních by měli lépe porozumět procesu učení na pracovišti. Přenos znalostí je klíčovou manažerskou dovedností.

Nedůsledné dodržování odsouhlasených postupů

Řada manažerů vyzývá své zaměstnance, aby si sami upravili postupy práce, a ušetřili tak čas a peníze. Pracovní postupy však existují proto, že odpovědní lidé již zvážili nepříznivý dopad určitých kroků. Samozřejmě mohou nastat situace, kdy je plány třeba upravit, i pak je ale stěžejní připravit se na možné problémy u každého navrhovaného postupu.

Zvýšený tlak na urychlení věcí

Některé osobnosti potřebují k zahájení práce adrenalin plynoucí z blížících se termínů a očekávají od ostatních, že budou pracovat stejně. Podobně nebezpečným faktorem je rozpočet. Jakmile projekt začne překračovat rozpočet, tlak na rychlé dokončení prudce stoupá (jako v Mexickém zálivu). To může vést ke špatným rozhodnutím. Je proto třeba zachovat klidné uvažování bez ohledu na termíny a rozpočty.

Překračování doporučení

Manažer plošiny v Mexickém zálivu, který si nebyl plně vědom nástrah těžby ze dna moře, překročil doporučení odborníků s praktickými zkušenostmi s výkonem této práce. To je klasický problém manažera soustředěného na „čísla“ ve vztahu k lidem s praktickou zkušeností. V takovém případě je třeba komunikovat a především naslouchat.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues