Manažeři všech zemí, spolupracujte

Na světě asi není mnoho šéfů, kteří by své nižší manažery vedli ke čtení historické i současné literatury a pořádali schůze, na nichž by o četbě diskutovali a kontrolovali tak, zda jejich podřízení zadané materiály skutečně nastudovali. Miles Young (49) však přesně toto dělá. Chová se sice jako profesor, ve skutečnosti však zastává funkci předsedy jedné z největších reklamních a marketingových společností v Asii.

Miles Young řídí čtyři tisícovky zaměstnanců od Indie po Japonsko a zastává názor společenské a kulturní spolupráce na úrovni managementu. Rozhodl se proto vzdělávat jednotlivé manažery, aby mohli lépe koordinovat svou činnost a vybudoval program s názvem Přizpůsob se zemi (Adopt-A-Country programme). Programu se účastní 30 manažerů, z nichž každý má po dobu dvou let přiděleného kolegu v jiné zemi. Navštěvují se na svých pracovištích, spolupracují na projektech a třikrát ročně se setkávají mimo pracoviště na schůzích, kde Young kontroluje jejich znalosti načerpané z doporučené zahraniční literatury.

Youngův systém učení a spolupráce se začíná projevovat jako úspěšný. Manažeři se naučí více o kultuře svých kolegů i své kultuře vlastní a dokáží tak rozhodovat o věcech, o nichž by bez kulturních znalostí rozhodovat nemohli.

**Datum vydání:** VI/2003
Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia