Manažeři si zvykají na nové standardy

Čeští manažeři zažívají v současné době horší časy. Týdeník Ekonom shrnuje desatero nových návyků, které si musejí v období ekonomické krize osvojovat.

  1. Snížený základní plat,

  2. pozastavené finanční bonusy,

  3. omezení zaměstnaneckých výhod,

  4. méně nákladné služební cesty,

  5. nahrazování osobních setkání technologiemi typu Skype a videokonference,

  6. rostoucí ochota cestovat a stěhovat se za prací,

  7. přijímání krátkodobých projektů,

  8. méně okázalá reprezentace v restauracích, na golfových hřištích apod.,

  9. větší komunikace s podřízenými,

  10. měnící se životní styl.

-kk-

Zdroj: Ekonom - INternetová verze týdeníku Ekonom (vydavatel Economia online)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ekonom