Manažeři se musí učit více pracovat s daty

Ilustrační snímek

Kdo je tady od toho, aby sbíral a analyzoval data, která jsou pro váš byznys zásadní? Střední management. Téměř každé rozhodnutí, které dnes manažer přijme, přijme proto, že je má podložené daty. Přijmout rozhodnutí, které se nedá podložit daty, je prakticky nemožné. Z tohoto důvodu se možná bude muset změnit popis práce vašich manažerů. A změnit by se mělo i to, co od nich očekáváte, tvrdí web smartblogs.com.

Dnes za nás rozhodují big data

Potřebujeme vlastně ještě střední management? Ano. Big data sice velmi pomáhají a patrně díky nim některé manažerské pozice zmizí, zároveň se ale posílí role těch manažerů, kteří zůstanou. Firmy, které big data a jejich analytiku úspěšně využívají, mají silnou konkurenční výhodu. Jejich rozhodnutí jsou totiž dobře informovaná a přicházejí rychle.

Stále častěji skloňovaný pojem „big data“ (velká data) označuje soubor dat, jejichž objem je tak velký, že je nelze analyzovat a běžně s nimi pracovat se stávajícím hardwarovým a softwarovým vybavením. Mohou to být záznamy o obchodních transakcích, různé záznamy o aktivitách zaměstnanců, ale i e-maily nebo fotografie. Všechny ty počítače, telefony, kamery a další zařízení připojená k firemním datovým sítím zkrátka vytvářejí obrovské množství dat, která mohou firmám pomáhat odhalovat zajímavé širší souvislosti a možnosti efektivnějšího rozvoje.

Evoluce středního managementu

Dnes mohou manažeři sledovat data v reálném čase a velmi rychle zareagovat náležitým rozhodnutím. Mají tak víc času uvažovat směrem do budoucna. Důležité je hlavně pochopit, co vám big data přinášejí. Můžete se zbavit některých pozic, které ještě nedávno byly nutné, a zbytek zaměstnanců se bude moci soustředit na interpretaci dat. To přinese menší náklady a více inovací.

Jasně prezentujte výhody a přínosy

Někteří z vašich zaměstnanců se budou změny obávat. Těm musíte důkladně a otevřeně vysvětlit, jak se jich taková změna dotkne. Soustřeďte se na popis toho, jaké nové příležitosti to pro ně bude znamenat. Pomozte jim s transformací jejich role a obraťte jejich pozornost k těm činnostem, se kterými již nebudou muset ztrácet čas.

Posilte spolupráci

Nejprve si dobře ujasněte, co vám mají analytické nástroje přinést. Tyto nástroje pak podle svých potřeb vhodně zkombinujte. Aby vaši zaměstnanci uměli data využít, je důležitá jejich vizualizace a sběr v reálném čase. Díky tomu získají nové znalosti a vhled do byznysu. Lidský faktor je pro smysluplné využití dat stále klíčový.

-jk-

Zdroj: SmartBlogs.com - síť odborných blogů
Zobrazit přehled článků ze zdroje SmartBlogs.com