Manažeři, pozor na ústa!

Existují jisté výroky, které by manažer svým podřízeným neměl nikdy říkat. Mohou totiž poškodit obchodní činnost celé firmy. Článek uvádí nejtypičtější příklady, které jsou zároveň těmi nejzávažnějšími slovními prohřešky manažerů vůči zaměstnancům.

- „Prostě to udělejte.“
- „Neočekávám, že budete pracovat více tvrdě, ale inteligentněji.“
- „Vy snad nemáte mozek.“
- „Dobře, ehm…“
- „Nezajímají mě žádné omluvy.“
- „Máte štěstí, že jsem vás nepropustil.“
- „Budu si na vás dávat pozor.“
- „Neplatím vás, abyste myslel.“

Manažer by měl svým podřízeným dát vždy najevo, že ho zajímají jejich myšlenky a zpětná vazba. Spokojení zaměstnanci zvyšují hodnotu firmy.

-kk-
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral