Manažeři potřebují pilovat základní dovednosti

Management není snadná věc, v současné době je ale nebezpečí přílišného komplikování této role. I když je snaha přicházet s novotami v manažerském stylu, to, co potřebuje dobrý manažer, se příliš nemění. Protože základem je umění budovat úspěšný tým, je dobré dát lidem včas základní manažerské dovednosti.

Zaprvé je třeba zajistit, že rozumí dobře své roli. Je známo, že řada nově jmenovaných manažerů, kteří čelí nejistotě, se například snaží schovávat za administrativní aktivity. Co ale potřebují, je poznat svůj tým a rozvíjet dovednosti každého člověka v něm.

Druhým krokem pro vzdělání manažerů je naučit je správné komunikaci. Třetím je pak koučování. Když manažer zná tým a jeho slabiny, může jej začít koučovat správným směrem.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management