Manažer vede jednotlivce, ne skupinu

Vedoucí týmů nevedou celé týmy, ale jednotlivce, kteří dohromady tvoří skupinu. Každý člen týmu má vlastní silné a slabé stránky, na které je třeba brát ohled. Rozdílné jsou i styly práce, preference a emoce. Neexistuje žádný univerzální způsob, jak jednat s celým týmem – správný manažer vždy přistupuje ke každému individuálně. Pro manažery je tedy jednou z nejdůležitějších vlastností přizpůsobivost.

Manažer musí jednat s ostatními tak, jak oni chtějí, aby s nimi jednal. V týmu čítajícím 300 zaměstnanců to není jednoduché. Bruce Moravec v článku radí manažerům, aby s pracovníky jednali neformálně a přitom nenápadně zjišťovali, jaké jsou jejich role a omezení. Pokud manažer kritizuje své podřízené, musí přesně vědět, zda je taková kritika oprávněná.

Také není od věci dodržet dané slovo. Moravec například vyřešil velmi originálním způsobem problém svého podřízeného, který často zapomínal na důležité věci. Za správně splněný pracovní úkol mu nabídl krabici koblih. Když pak své slovo dodržel, bylo zřejmé, že tím svého podřízeného příjemně překvapil. Článek však informuje i o příkladech nesprávného řešení problémů – např. odkládání na neurčito.
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company