Manažer v zahraničí aneb Bačkory nechte doma

Pokud se člověk neumí správně chovat, nemůže očekávat slušnost z druhé strany. Článek proto upozorňuje, na jaké společenské nedostatky by si naši obchodníci, diplomaté, manažeři a podnikatelé měli dát pozor v zahraničí.

- Podání ruky. Držte se pravidla, že společensky mladší čeká, až mu osoba společensky starší nabídne ruku. Při jednání podává ruku jako první hostitel. V Německu či Francii je podávání ruky běžné při každé příležitosti. V Británii se od něj naopak upouští. V arabských zemích jde pouze o mužský pozdrav a v Japonsku jej nahrazuje lehká úklona.

- Výměna vizitek. Výměna vizitek patří k pracovnímu seznamování. Vizitky byste proto měli mít připravené v několika jazycích. Nepřekládejte jména, názvy adres či města. Také byste neměli očekávat, že oslníte českými akademickými tituly. Při běžných jednáních se vizitky vyměňují hned v úvodu jednání, a to předáním z ruky do ruky.

- Oslovování tituly. Ve většině zemí se vyhněte oslovování titulem. Například inženýr v řadě zemí neexistuje nebo znamená něco jiného. V anglosaských zemích neoslovujte titulem prezident ani doktor. Také užívání šlechtických titulů je velmi řídké. Pokud jej však dotyčný má na vizitce, přizpůsobte se.

- Fascinace mobily. V průběhu jednání se vždy věnujte návštěvě, netelefonujte ani nevyřizujte SMS. Je-li nutné hovor přijmout, omezte délku na minimum a omluvte se. Mobilní telefony by měly zůstat vypnuté nejen v průběhu jednání, ale i při soukromých návštěvách, u lékaře, v nemocnici, na společenských či kulturních akcích.

- Výhoda domácího hřiště. Čeští manažeři mívají problémy i se špatnou organizací přípravy jednání. Například mnohdy nevědí, že není vhodné začít jednání hned v den příjezdu. Je nutné počítat s odpočinkem a s aklimatizací. Počet jednajících osob by měl být na obou stranách přibližně stejný, abyste nevytvářeli dojem nátlakové taktiky.

- Nedopnuté sako. Nejčastější české "přešlapy" v oblékání zahrnují chození v bačkorách na pracovišti, nošení pánských sandálů bez ponožek k obleku a rozepnutá košile s uvolněnou kravatou. Držte se také pravidla, že ruce nepatří do kapes a žvýkačka na jednání.

-kk-

Zdroj: ManagerWeb.cz - Portál společnosti Economia Online (ihned.cz) zaměřený na management
Zobrazit přehled článků ze zdroje ManagerWeb.cz