Manažer potřebuje trénink jako atlet

Manažer potřebuje trénink jako atlet

Steve Reinemund (55), prezident a výkonný ředitel společnosti PepsiCo, si za dvacet let své kariéry v managementu prošel řadou důležitých rozhodnutí. Přesvědčil se, že být dobrým vůdcem znamená dostát svým vlastním hodnotám a vědět, co může a nemůže udělat. Chce-li manažer získat vysokou míru znalostí o sobě samém, musí být psychicky i fyzicky zdatný. Steve Reinemund proto v tomto smyslu zavedl v PepsiCo vlastní výukový program pro manažery. Jeho cílem je připravit střední management na budoucí vedení podniku.

Reinemundova výukového programu se účastní asi 80 manažerů, z nichž každý projde dvěma celotýdenními kurzy. Soustřeďují se přitom na osobní rozvoj, rozvoj podnikové strategie, etiku, změny apod. Jednotlivé lekce vedou představitelé vrcholového vedení a také jeden psycholog. Ten věří, že manažeři potřebují pro svůj dlouhodobě úspěšný výkon trénovat stejně jako profesionální atleti. Vyzývá je proto, aby formulovali změny, kterých chtějí dosáhnout a pracuje na vylepšení jejich zdravotního stavu například pomocí zdravých stravovacích návyků či meditací pro uvolnění od stresu.

Sám Steve Reinemund pokládá za důležité, že se v rámci tohoto výukového programu lépe a blíže seznámí se středními manažery. Program podle něho pomáhá šířit atmosféru přátelství mezi manažery různých oddělení na různých místech a uchovávat jejich talenty. „Společnost musí dát lidem možnost se rozvíjet,“ říká, „odpovědnost za svůj vlastní rozvoj však musí převzít sami a dělat to pro sebe, nikoli pro mne.“

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia