Manažer, nebo vůdce? Záleží hlavně na osobnosti

Vůdce je ten, který propaguje nový směr a má vliv na své zaměstnance a jejich myšlení. Vede skupinu a pomáhá jí v dosažení očekávaných cílů. Jde o to, zda sám vůdce má autoritu nebo za ním stojí autority administrativní.

Manažeři se spíše zaměřují na už hotové věci a projekty, které kontrolují a shledávají jejich efektivnost. To ovšem neznamená, že by byli primitivnější nebo hloupější než vůdci. Kouzlo manažerů je v tom, že si dokážou vybudovat tak silný tým, že ho mohou pro danou práci úplně zplnomocnit a věřit mu. Manažeři mají ale i znaky vůdců. Musejí komunikovat s lidmi, ovlivňovat je a přesvědčovat.

Jedna stránka je formální vedení, které se od daného vůdce či manažera očekává, jiná stránka věci je jeho samotná osobnost, autorita, respekt a zkušenosti.

-pk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101