Manažer nebo policajt?

Někteří manažeři mají zdánlivě smůlu na své podřízené. Jen se k nim otočí zády, udělají dotyční zaměstnanci nějakou chybu. V čem je problém? Většinou ve skutečnosti, že manažeři jsou mnohem více motivovaní a nadšení pro danou práci než jejich podřízení. Je proto velmi důležité, aby s nimi své nadšení sdíleli. Někdy stačí zaměstnancům podrobněji vysvětlit, co se od nich očekává.

Příkladem může být situace, kdy zákazník vznese nějakou zdánlivě absurdní stížnost. Poctivý a snaživý manažer ví, že tuto stížnost nemůže ignorovat – ne tak jeho podřízený. Ten se často domnívá, že na hloupé dotazy není třeba inteligentně odpovídat. Manažer se nyní dostává do role policisty, který je nucen zjišťovat, co se vlastně stalo a jak celý rozhovor probíhal.

V takové situaci je nutné neztratit nervy a slušně vysvětlit podřízenému, co od něj očekáváte a jak se má k zákazníkům chovat. Na někoho platí, když se dozví, jak může jeho změna chování přispět k celkovému dosahování firemních cílů. Při každém takovém rozhovoru je nutné, aby si nadřízený ověřil, zda mu zaměstnanec správně porozuměl.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com