Manažer musí rozumět především sám sobě

Chyby v řídících procesech, jejich definování a nastavení, kopírování konkurence, nedostatky v koučinku, nedostatečná komunikace se spolupracovníky, problematické přechody od vize k určení strategie, neakčnost, podléhání normám a standardům. Právě to jsou nejčastější mínusy manažerů.

Manažeři by si měli v první řadě všímat chyb sami na sobě. Svět byznysu je zahlcen různými školeními a tréninky. Konkrétně vám žádný manažer osobní systémové chyby nepřizná. Vede ho k tomu přirozený strach. Konkurence nespí a každému z nich by se mohla dostat pod kůži.

Manažeři v Čechách a na Slovensku povrchně kopírují techniky a metody, pro které mají ve svých firmách vytvořené podmínky. Nedokáží si najít svůj vlastní styl. Kopírování v tomto případě ale nikam nevede.

I když by chtěli manažeři zaběhnuté procesy měnit, mnohdy nevědí jakým způsobem to mají udělat a hlavně kde mají začít. Jádro problému zde spočívá v přechodu od vize k určení strategie. Každodenní naplnění strategií je velký problém.

Manažeři si musí uvědomit, že být vyváženou osobností je nevyhnutelné. Nesmí být však kvůli neznalostem odkázaní na zprostředkované informace, které mají především masový charakter. Pokud nebude manažer rozumět sám sobě, nebude rozumět ani spolupracovníkům, trendům trhu a zákazníkům.

-pk-

Zdroj: HNonline - zpravodajský server slovenského ekonomického deníku Hospodárske noviny
Zobrazit přehled článků ze zdroje HNonline