Manažer musí být tak trochu provokatér

Až donedávna byl ideálním vzorem manažera člověk, který vládl firmě či týmu pevnou rukou. Vojenské manýry a neustálé udělování příkazů však dobrého manažera nedělají. Dnes se daleko více klade důraz na flexibilitu a otevřenost, schopnost používat zdravý rozum a včas zareagovat. Takoví manažeři musí umět ostatní vyprovokovat k něčemu podnětnému a hlavně – neustále se musí orientovat na zákazníka.

Úspěšný „provokatér“ dokáže dát dohromady lidi, s nimiž nikdy předtím nepracoval a přimět je ke smysluplné aktivitě. Zůstává klidný i v dobách největší krize, je k dispozici pro ty, kdo jej potřebují. Dokáže dát ostatním pocit, že jsou součástí něčeho velkého a významného. Provokatéři sami sebe považují za budovatele společenství, jejichž středem je zákazník. Dobrým příkladem provokatéra (i když nikoli v obchodním slova smyslu) je bývalý newyorský starosta Rudy Giuliani.

Z generálů, tady manažerů s vojenským stylem řízení, se mohou také stát provokatéři. Chce to však odvahu ke změně sebe sama a svých postojů, kterou každý nemá. Pozitivním příkladem může být Lou Gerstner, manažer společnosti IBM. Nastoupil sem jako generál, později však byl ochotný uspořádat poradu se svými zákazníky a aktivně se zajímal o to, jaké jsou silné a slabé stránky společnosti. Na základě získaných poznatků vybudoval moderní strategii, která zajistila firmě úspěch.
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company