Manažer musí být ke svým podřízeným vnímavý

Když zaměstnanec neplní dobře a včas pracovní úkoly, nemusí to být jen jeho vina, případně lenivost. Často to může být i zlý, nevhodně zvolený přístup manažera. Když manažer nezvolí vhodný styl vedení, hodnocení a poskytování zpětné vazby, způsobuje velké škody sobě, podřízenému, svému týmu a celé firmě.

Být dobrým situačním manažerem však vyžaduje dlouhodobý trénink vnímavosti, aby byl manažer citlivý na signály, které dává podřízený při plnění úkolů. Efektivní manažer musí znát velice dobře své lidi, aby zvolil správný styl jejich řízení. Stále se totiž mění jejich schopnosti a nároky na ně kladené.

Manažer by měl zadávat náročné úkoly, které lidem pomáhají růst. Přitom je třeba se ptát, na co si troufají, jakou pomoc očekávají a tu jim poskytnout. Pro manažera je hlavním cílem splněný úkol. Proto musí být velmi vnímavý na připravenost pracovníka plnit a splnit příslušný úkol.

-pk-

Zdroj: HNonline - zpravodajský server slovenského ekonomického deníku Hospodárske noviny
Zobrazit přehled článků ze zdroje HNonline