Manažer by neměl jen reagovat

Co bychom měli dělat? To je první otázka, na kterou by si manažer měl umět odpovědět. Jaké je poslání organizace, kterou řídím? Jaká je strategie pro dosažení tohoto poslání? Jaké mám cíle do budoucnosti v závislosti na této strategii a poslání? Jaké jsou celkové cíle pro můj tým a jednotlivé jeho členy?

Tyto otázky mohou znít samozřejmě. Je však zarážející, kolik manažerů si je nikdy nepoloží. Berou své poslání, strategii i cíle jako danou věc, kterou určují ostatní. Celý život pak tráví reagováním. Reagují na příkazy shora, tlaky a problémy zdola nebo neustálé požadavky vytíženého pracoviště. Pokud však budete pouze reagovat, jako manažeři jste selhali.

Chcete-li být efektivním manažerem, buďte v první řadě proaktivní. Hledejte věci, které můžete dělat sami, nesoustřeďte se pouze na reagování. Vaše jednání by mělo odrážet schopnost volit si vlastní cestu, uvažovat o svých rozhodnutích a životě nezávisle. Vybrat si cestu však samo o sobě nestačí. Měli byste mít i jasnou představu o tom, kam vás může dovést. Tomu se říká strategie.

Odpovědností manažera je rozhodovat o cílech pro sebe i svůj tým. To však nelze dělat v izolaci. Je třeba, aby tyto cíle odpovídaly cílům širší organizace. Pak je důležité ujistit se, že váš tým chápe a přijímá tyto cíle. Čím více dokážete zapojit svůj tým do vytyčování cílů, tím oddanější bude.

Někteří manažeři doporučují sepsat si cíle pro váš tým i jednotlivé jeho členy a pravidelně je revidovat - jednou za půl roku nebo za rok. Při sepisování cílů mějte na paměti následující:

- Cíle musejí být v souladu s posláním a strategií vaší organizace.

- Je třeba, aby byly jasné a srozumitelné.

- Všichni, kteří budou tyto cíle realizovat, by je měli přijmout a považovat za důležité.

- Postup směrem k plnění cílů by měl být měřitelný.

- Cíle je třeba časově vymezit, s jasným určením začátku a konce.

- Měly by být podporovány odměnami.

- Měly by být náročné, ale dosažitelné.

-kk-

Zdroj: The Wall Street Journal Online - server prestižního amerického ekonomického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Wall Street Journal Online