Manažer anebo leader? Jaký je mezi nimi rozdíl a do které skupiny patříte vy?

Kombinace vizionářského leadershipu a skvělého managementu vždy přináší skvělé výsledky. Toto tvrzení zní jako samozřejmost, přesto však právě toto v mnoha firmách často vázne, ať už se jedná o vedení malých týmů či celých oddělení. Čím to je?

Pavel Makovský, LIGS University

Mnoho lidí si neuvědomuje, že leadership a management není totéž, a že mezi nimi existují zásadní rozdíly.

Management (neboli řízení) je soubor zásad a procesů pro organizaci týmu, dosahování cílů, řešení problémů, jednoduše řečeno zajištění „hladkého“ chodu organizace.

Leadership (neboli vedení) definuje vizi, poslání a dlouhodobé směrování organizace a také inspiruje členy týmu k tomu, aby bylo těchto cílů dosaženo.

Co je leadership?

Jeden z nejznámějších výroků o leadershipu zní: „Manažer dělá věci správně, zatímco leader dělá správné věci.“

Je potřeba si uvědomit, že abyste se stali leaderem, nemusíte být ředitelem velké korporace. I na manažerské židli si můžete vypěstovat vůdčí schopnosti, které lze posléze uplatnit nejenom v další kariéře, ale také v osobním životě.

Rovněž neplatí, že leaderem se musíte narodit, a že se jím nemůžete stát až během života. Vše se dá naučit a toto není výjimkou. Leader se utváří a formuje a můžete se jim stát i vy, pokud na sobě budete pracovat.

Jak na to?

Pokud se začnete o leadership zajímat, zjistíte, že na toto téma existuje mnoho zdrojů a informací. Pro začátek vám přinášíme čtyři tipy, které vám mohou pomoci vykročit správným směrem:

Jak se stát leaderem – 4 základní kroky

1. Delegování

Naučte se věřit svému týmu a přesuňte některé operativní úkoly do jejich kompetence.

2. Komunikace

Komunikace je klíčem k úspěchu. Buďte věrohodní, upřímní a vytvořte si s členy svého týmu pouto. Pokud zadáváte úkoly, buďte struční a přímí.

3. Entuziasmus

Morálka je úzce provázána

s pozitivním přístupem. Šiřte kolem sebe pozitivní energii a udržujte si optimistický přístup. (I kdybyste se čas od času museli přetvařovat.)

4. Odpovědnost

Chovejte se eticky a odpovědně. Dodržujte své slovo a neslibujte to, co nemůžete splnit. Jenom pak to můžete chtít i po ostatních.

Držte se těchto zásad každý den ve svém osobním i pracovním životě a lidé vás brzy začnou pokládat za přirozenou autoritu, a právě o tom leadership je.