Manažer a kouč v jedné osobě

Manažeři, kteří zároveň koučují své zaměstnance, se nejčastěji potýkají s tím, jak správně skloubit tyto dvě role. Druhým problémem je pro ně rozvíjení upřímnosti, důvěry a dialogu s koučovanými. Překračování hranic mezi rolí manažera a kouče může vytvářet konflikty a podněcovat stres kouče. Na straně koučovaných pak vytváří nedorozumění, nedůvěru a strach.

Abyste si ulehčili přechod z role do role, měli byste si sami stanovit hranice. Vždy bude existovat určitá oblast překrývání, dáte tím však svým svěřencům najevo, kdy vystupujete v které roli a proč. S koučovaným zaměstnancem se například domluvíte, že se při koučování budete soustředit na dlouhodobé cíle. Pak můžete volně vykonávat svou manažerskou roli při opatřeních krátkodobého a okamžitého rázu. Uvědomte si, že rozvoj znamená učení a podstupování rizik, a nemůžete proto očekávat okamžitý úspěch.

Dobrý kouč musí také umět naslouchat. Aktivní naslouchání je velmi silná komunikační technika. Pomáhá budovat vztahy na bázi upřímného dialogu. Umožňuje totiž pochopit věci z perspektivy koučovaného. Zahrnuje následující předpoklady:

- příjemný tón a udržování příjemného očního kontaktu,

- poskytnutí času a příležitosti druhé osobě, aby mohla přemýšlen a mluvit,

- chápání neverbálních projevů koučovaného,

- podporu k vyjadřování osobních pocitů,

- reflexi emocí koučovaného bez projevování souhlasu či nesouhlasu,

- pokládání vyjasňujících otázek,

- opakování základních myšlenek druhé strany za účelem zdůraznění faktů,

- sumarizování věcí, jimž jste se naučili a které jste pochopili při naslouchání.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership