Management jak má být

Jestliže má společnost dobře fungovat, je důležité, aby její management lidských zdrojů správně pracoval. Takový management by měl vytvářet hodnotu společnosti na základě rozvoje svých zaměstnanců. Pracovníci lidských zdrojů by měli být obdařeni vlastnostmi, které lidi inspirují a vyvolávají v nich důvěru. Jaké jsou předpoklady pro vedoucí pracovníky lidských zdrojů ?

Je velmi důležité, aby prokazovali svoji odvahu. Měli by být kompetentní ve svých činnostech. Ty se mění s tím, jak jsou společnosti ovlivňovány novými technologiemi a globalizací. Jejich jednání by mělo mít vždy nějaký účel. Měli by být také schopni učit se ze svých chyb. Vyznačovat by se měli též flexibilitou a dostatečnou silou svého charakteru.
-kh-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide