Má řeč těla smysl při telefonování?

Pro řadu lidí bude odpověď na otázku, zda řeč těla hraje roli při konverzaci po telefonu, jasné „ne“. Jakou úlohu tedy hraje řeč těla během komunikačního procesu?

Lidé bývají překvapeni, když se dozvědí výsledky statistik, ze kterých vyplývá, že pouze 7 % sdělení je přenášeno a chápáno pomocí slov, 38 % způsobem, jakým jsou vyslovena a 55 % řečí těla.


Tyto statistiky se odkazují na konverzaci tváří v tvář, a tak by mohlo být jednoduché uzavřít věc s tím, že se to nedá aplikovat, jakmile se vezme do ruky telefon. Skutečnost je ale taková, že tělo má značný vliv na způsob dýchání, který na oplátku ovlivňuje to, jak lidé hovoří.


Když se používá řeč těla pro pochopení významu sdělení, nepohlíží se pouze na akci těla, ale také na výraz tváře. Když se do procesu přidá telefon, znamená to přirozeně, že 55 % přenosu je ztraceno. Nevidíme tělo mluvčího, jak tedy může být užito k přenosu sdělení?


Ať už jsou lidé spokojení nebo rozezleni, je to zjevné z výrazu jejich tváře. Lidé mají v obličeji velké množství svalů a jejich pohyby dokáží ovlivňovat lidský hlas. Když se například někdo směje, jeho hlas bude vyšší a lehčí. Když je na lidské tváři vidět zloba, příslušné svaly také ovlivní tón hlasu. Výraz tak je klíčovým sdělením při telefonování, přestože je součástí řeči těla. Tudíž hraje hlavní roli v komunikačním procesu.


Když někdo telefonuje, jeho řeč těla stále reflektuje jeho náladu a pocity. Také dýchání hraje důležitou roli v tom, jak jsou slova vyslovována. Je tedy zcela zjevné, že pozice těla má základní vliv na to, jak slova pro posluchače znějí. Když jsou ramena a brada skloněny, mluva bude znít více zastřeně a posluchač může mít dojem, že mluvčí je nespokojen nebo znuděn.

-av-

Zdroj: Presentations - informace o technologiích a technikách efektivní komunikace
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentations