Lídr nikdy nespí

Dobrý vůdce disponuje silnými „měkkými" dovednostmi. V čem by se tedy lídři měli zdokonalovat?

- Dobří vůdcové jsou dobří vizionáři. Umějí uvažovat v širších souvislostech a vysvětlovat je svým týmům. Přemýšlejí o možných scénářích pro nejlepší i nejhorší možný případ.

- Dobří vůdcové oznamují týmu svá výkonnostní očekávání. Komunikují se zaměstnanci o tom, co od nich očekávají. Pravidelně chválí úspěchy a poskytují konstruktivní kritiku.

- Dobří vůdcové jsou vzorem. Řídí své lidi vlastním příkladem a nezneužívají výhod svého postavení.

- Dobří vůdcové jsou přítomní a přístupní. Vůdce, který podporuje upřímnost zaměstnanců, se vyhne nepříjemnému překvapení v podobě odhalení dlouhodobých problémů.

- Dobří vůdcové jsou silní v těžkých dobách. Nabízejí maximální podporu v obdobích změn. Zajímají se o potřeby týmu.

- Dobří vůdcové poslouchají svůj tým. Ptají se jednotlivých členů na jejich názory a na základě této zpětné vazby jednají. Umějí i nesouhlasit a vysvětlit svůj postoj.

- Dobří vůdcové věří svému týmu. Delegují úkoly na základě znalostí a silných stránek jednotlivých členů. Nebojí se podřízených, kteří jsou v jistém oboru lepší než oni sami.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101