Lháře nebrat!

Chystáte se přijmout nového člena týmu nebo se rozhodujete, zda navázat spolupráci na zajímavém projektu s novým člověkem? Pak byste se měli snažit vyloučit možnost, že vám nový spolupracovník bude bezostyšně lhát do očí. I když někteří lidé jsou velmi zdatní lháři, existují určité nevědomé projevy, podle nichž lze lháře včas odhalit. Na serveru Forbes.com je popsala odbornice na neverbální komunikaci Carol Kinsey Gomanová.

1. Seznamte se s přirozeným chováním

Nejprve sledujte chování dotyčného v nestresující situaci, abyste pak mohli porovnat jeho chování pod stresem. Začněte otázkami, které nebudou nijak vzbuzovat potřebu lhát.

2. Sledujte projevy stresu

Patologičtí lháři se poznají těžko, protože je pro ně lhaní přirozené. Ve většině lidí však lhaní vyvolává stres a s tím i vyšší krevní tlak, tlukot srdce a rychlejší dech. První reakce však bývá ztuhnutí. Všímejte si tedy situací, kdy dosud pohyblivý člověk přestane gestikulovat a ztuhne mu úsměv.

3. Sledujte oči

I průměrně zdatný lhář se vám dokáže dívat do očí. Sledujte proto dva typické oční projevy lhaní: rozšiřování zornic a změnu frekvence mrkání (pomalejší při vymýšlení lži a výrazně rychlejší po jejím vyřčení).

4. Hledejte více ukazatelů najednou

Pro lhaní je typický soubor čtyř pohybů, postojů a činností, které se objevují zároveň. Jedná se o 1) dotýkání rukou, 2) dotýkání obličeje, 3) křížení paží a 4) odklánění směrem pryč.

5. Všímejte si odpovědí na otázky

Lháři mají tendenci odpovídat na otázky tak, že vlastně neodpovědí. Otázka: Odešel jste z posledního zaměstnání v dobrém? Odpověď: Odešel jsem za novými příležitostmi.

6. Všímejte si hlasu

Dalším ukazatelem lhaní je změna výšky hlasu, která také souvisí se zvýšeným stresem, konkrétně se stažením hlasivek. Lidé pak potřebují více pít nebo si olizují suché rty.

7. Sledujte snahu skrýt emoce

Typickým příkladem snahy, jak skrýt lhaní, je úsměv. Hraný úsměv poznáte podle toho, že se smějí pouze ústa.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com