Lezou vám na nervy neefektivní porady?

Lezou vám na nervy neefektivní porady?

Chytří manažeři mohou využívat porady tak, aby skončily tam, kde to oni potřebují. Samozřejmě že všechny porady nebudou zčistajasna produktivní, ale možná budete překvapeni, kolik z nich produktivních bude pomocí následujících strategií:
- *Začněte blýskavými poznámkami* – začněte poradu sérií krátkých zpráv o hlavních projektech. Každá zpráva nemusí trvat déle jak minutu. V krátkosti seznamte účastníky s hlavními problémy a komplikacemi.
- *Zhodnoťte klíčové body* – vždy byste měli být schopni měřit hlavní cíle. Jak jinak byste určili, zda jste dosáhli pokroku, nebo zůstáváte pozadu? Některé cíle lze změřit obtížně, ale pro skupinu má cenu, když přijdete alespoň s některými z nich, které sledují výkon týmu (např. sledování míry fluktuace zaměstnanců, inventarizace, srovnání s konkurencí apod.)
- *Stanovte taktické body programu* – využijte úvodní krátké zprávy a zhodnocení pokroku k vytyčení priorit pro detailnější diskuzi ve skupině. Je důležité odlišit naléhavé problémy od skutečně důležitých. Ty nejefektivnější porady se vždy soustředí na ty nejdůležitější problémy.
- *Objevujte problémy* – každé setkání potřebuje stanovit v programu prostor pro objevování problémů. Každý účastník by měl mít příležitost přednést problém, který je podle něj důležitý. Je to prvotní varování, upozornění na problém, kterému se možná budete muset v budoucnu věnovat.
- *Rozhodnutí nebo diskuze?* Nejlepší porady jsou zaměřené na akci. Nejhorší porady se zabývají dlouhým diskutováním o nedůležitých věcech. Proto je důležité nejprve určit nejdůležitější problém, který si vyžaduje akci. A teprve potom, co jsou učiněna klíčová rozhodnutí, dát lidem příležitost k další diskuzi.
-ba-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal