Lekce pro manažery: mrkev je dobrá na oči

Všichni zaměstnanci si potrpí na chválu a drobné projevy uznání. Firma nemůže být úspěšná, pokud se o své zaměstnance dobře nestará – mají-li být zaměstnanci produktivní, potřebují vědět, že jsou pro firmu důležití. Autor článku prezentuje několik různých způsobů, jak projevit zaměstnanci uznání a jak jej ocenit. Vzhledem k tomu, že drtivá většina zaměstnanců, kteří odchází z firmy z vlastní vůle, uvádí jako důvod nedostatek uznání, je jistě dobré se nad nimi zamyslet.

V podstatě rozlišujeme dva typy ocenění: ta, která mohou zaměstnanci získat každý den (pochvalu, poděkování), ta, která mohou obdržet průběžně (např. lístky do kina či na koncert) a ta, která se udělují při výjimečných příležitostech (například při výrazném zlepšení produktivity práce). Manažeři mohou například svým zaměstnancům poslat pozitivně laděný dopis nebo přání k narozeninám. Dají jim tím najevo, že o ně mají zájem.

Některé firmy si pro změnu zakládají na tom, aby se zaměstnanci cítili na pracovišti dobře. Nadřízený tak může novému pracovníkovi například poskytnout určitou částku z firemního rozpočtu na to, aby si zařídil kancelář podle svého vkusu. Při vyjadřování pochvaly nestačí pouze říci „Dobrá práce!“, ale přímo vyjádřit, co na daném zaměstnanci a jeho činnosti oceňujeme.
Zdroj: ProQuest - ucelená kolekce bází dat zpřístupňující články z periodik
Zobrazit přehled článků ze zdroje ProQuest