Lekce koučinku a naslouchání

Koučování podřízených není jednoduché a mnohdy na ně při každodenním manažerském vytížení ani nezbývá čas. Přitom lze koučovací prvky zavést do běžných rozhovorů se zaměstnanci. Stačí k tomu vystihnout vhodný okamžik, kdy vám příslušný zaměstnanec může věnovat pozornost, a aktivně mu naslouchat.

Aktivní naslouchání je třeba zapojit, jsou-li zaměstnanci připraveni identifikovat problémy a hledat řešení. Poznáte to sami podle toho, když vás požádají o pomoc s určitým nápadem. Koučovací příležitost vám z takového rozhovoru pomůže vytvořit sedm následujících kroků:

  1. Buďte pozorní. Nechte zaměstnance vyjádřit všechny jeho myšlenky a pocity. Nepřerušujte, zdržte se rad a nabízení vlastních řešení.

  2. Pokládejte otevřené otázky. Podpoříte tím své svěřence v sebereflexi a hledání řešení.

  3. Pokládejte zjišťovací otázky. Soustřeďte se na otázky, sami neodpovídejte. Podpoříte tím myšlenky koučovaného a zároveň zachováte atmosféru vzájemné spolupráce.

  4. Žádejte vyjasnění. Požádejte o dovysvětlení čehokoli, co vám nebude zcela jasné.

  5. Parafrázujte. Pravidelně rekapitulujte klíčové body, abyste dali najevo, že skutečně posloucháte.

  6. Vnímejte a reflektujte pocity. Dejte zaměstnanci najevo, že vnímáte, jak se cítí.

  7. Shrňte vyřčené. Shrňte, co jste slyšeli a ukažte, že jste rozuměli.

Jakmile si takto pohovoříte, obě strany získají lepší přehled o tom, co se děje. Můžete tak pokračovat směrem k řešení problému. Opět zde platí vyslechnout a klást otázky, nikoli určovat řešení.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership