Krize je také příležitost

Přečtěte si sedm lekcí pro vůdce, kteří stojí před úkolem provést svou organizaci krizovým obdobím.

1. Vůdce musí stát čelem k realitě. Vůdce se musí umět podívat do zrcadla a vidět, čím přispěl ke vzniku problémů. Pak by měl dokázat dát dohromady svůj tým a dosáhnout shody v otázce základních příčin. Společné uznání reality je kritickým krokem k úspěšnému vyřešení problémů. Hledání krátkodobých záplat nepomůže.

2. Ať jsou věci jakkoli špatné, ještě se zhorší. Řada vůdců odmítá uvěřit, že by věci mohly být tak špatné. Snaží se proto přesvědčit nositele špatných zpráv, že situace je lepší a rychlý zákrok problémy vyřeší. Důsledkem toho jsou dostatečné kroky, které problémy vyřešit nedokáží. Vůdce by proto měl vždy očekávat to nejhorší a připravit se na tuto variantu.

3. Vybudujte horu hotovosti a vystoupejte na nejvyšší bod. V období krize je hotovost stěžejní. Zapomeňte na zisky na akcii a další burzovní ukazatele. Vaše otázka by měla znít: „Má vaše organizace dostatek hotovosti, aby dokázala přežít ty nejhorší okolnosti?"

4. Nenoste celý svět na ramenou. Nepropadejte se do izolace ani si nemyslete, že celý problém vyřešíte sami. Potřebujete pomoc svých lidí, abyste našli řešení a dokázali je zavést. Znamená to dodat lidem sebedůvěru, požádat je o pomoc a myšlenky a získat jejich oddanost vůči bolestivým nápravným opatřením.

5. Než budete žádat oběť od ostatních, nabídněte se jako dobrovolník sami. Pravděpodobně dojde na určité oběti, které byste z největší části měli nést sami. Všichni budou sledovat, co uděláte. Budou se ptát, jestli dostojíte svým hodnotám, odoláte tlakům a postavíte se krizi přímo. Měli byste jim ukázat, že nyní dokážete něco obětovat, abyste dosáhli dlouhodobého zlepšení.

6. Nikdy nepromarněte dobrou krizi. Když jsou věci dobře, lidé odmítají větší změny a snaží se vystačit jen s menšími přizpůsobeními. Krize naopak poskytuje vůdci platformu, jak zavést věci, které byly beztak potřebné, a dodává pocit naléhavosti jejich zavádění.

7. Buďte agresivní na trhu. Zní to sice kontraproduktivně, ale krize nabízejí nejlepší příležitost, jak změnit vývoj hry ve váš prospěch - s novými výrobky a službami, které vám zajistí vyšší podíl na trhu. Čekat, až se situace zlepší, nemá smysl, jelikož trh se v průběhu krize změní. Proč tedy nevytvářet změny, které posunou trh vaším směrem a pouze nereagovat na to, co se stane?

-kk-

Zdroj: The Wall Street Journal Online - server prestižního amerického ekonomického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Wall Street Journal Online