Krize identity: Tým, nebo pracovní skupina?

Na pracovištích se často setkáváme s lidmi, kteří jsou nám představeni jako „tým", následně se však ukazuje, že se vůbec za tým nepovažují. Vnímají se jako prostá skupina lidí, kteří společně pracují na určitém projektu. Proč je ale důležité, zda se někteří zaměstnanci považují za tým, nebo za pracovní skupinu? Odpověď je jednoduchá: protože porozumění rozdílu mezi týmem a pracovní skupinou může znamenat velký rozdíl v tom, co, jak a kdy se udělá.

Pracovní skupinu charakterizuje:

- silný, jasně soustředěný vůdce,

- individuální odpovědnost,

- účel skupiny odpovídající širšímu poslání firmy,

- individuální pracovní výsledky,

- efektivní porady,

- nepřímé měření efektivity na základě vlivu na ostatní,

- diskuse, rozhodování a následné delegování.

Tým charakterizuje:

- sdílení vůdcovských rolí,

- individuální a vzájemná odpovědnost,

- specifický účel týmu,

- kolektivní pracovní výsledky,

- podpora otevřené diskuse a porad za účelem aktivního řešení problémů,

- přímé měření efektivity na základě hodnocení kolektivních výsledků práce,

- diskuse, rozhodování a následná skutečná spolupráce.

Identita pracovních uskupení usnadňuje a zrychluje práci. Přispívá také k vyšší kvalitě práce. Velice důležitá je proto úvodní diskuse o cílech, rolích a záměrech v rámci skupiny.

-kk-

Zdroj: Psychology Today - americký portál a komunita odborníků z oblasti psychologie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psychology Today