Koučovací přístup v každodenní manažerské praxi

Koučink patří k nejsilnějším nástrojům pro rozvoj efektivního leadershipu. Začíná chápáním hodnot a identity zapojených lidí a vztahů mezi nimi. Pracuje s aktivním nasloucháním, otázkami a zpětnou vazbou, aby nelezl nejlepší možná řešení. Vyžaduje prvotní vizi, vymezení cílů a odpovědnost. Jak tedy využít koučovací přístup v každodenním pracovním životě?

Newsletter mezinárodní organizace Center for Creative Leadership přinesl několik doporučení, jak uplatnit koučovací přístup v komunikaci a vztazích s lidmi kolem vás:

  • Dávejte si pozor na jazyk. Pracujte se slovy, která podpoří spolupráci a kreativní uvažování.

  • Nesnažte se být experty. Kouč nemusí mít odpověď na všechno. Důležité je mít zájem, nesoudit a být trpělivý.

  • Pozorně naslouchejte. Naučte se vnímat verbální i neverbální projevy druhých.

  • Pokládejte otevřené otázky. Hledejte různé pohledy na věc a různé možnosti řešení.

  • Nabízejte podporu. Stanovte si společné cíle a podporujte v jejich dosahování.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership