Korporace a komunikace

Všechny firmy směřují k provoznímu úspěchu, včetně vývoje nových produktů, růstu, zvýšeného podílu na trhu a stoupající ziskovosti. Řada z nich těchto výsledků ale nedosáhne. Klíč leží v zaměření na čtyři klíčové schopnosti:

Postoj ke komunikaci

Pochopení, že jazyk je komunikační výzva, nikoliv společenská překážka, je o postoji. Akceptování kulturních výzev jako další formy vyjadřování je o postoji. Každý má potřeby, touhy nebo zájmy, které by rád uspokojil. Bez ohledu na to, koho se to týká, základem je, že musíte ukázat, že umíte naslouchat. Pokud se stanete dobrým posluchačem, posílí to váš charakter a podpoří očekávání a ocenění vaší reakce.

S jazykovými a kulturními odlišnostmi v dnešní společnosti, korporátních a vládních organizacích s potřebou vykázat integritu v šíření informací, je projevení zájmu o něčí dotaz nebo názor klíčové k rozvoji a iniciaci vztahů. Schopnost mluvit ale není to samé jako schopnost komunikace. Váš hlas by neměl být pouze slyšen, ale také pochopen. Komunikace je o směru, řešení a efektivitě.   

Lidé

Autorova definice lídra je: člověk, který získal respekt druhých díky svým efektivním komunikačním schopnostem a přesnou rozhodovací schopností. Ideologie „moci“ a diktátu není podle názoru autora příspěvku to, co z vás udělá lídra.

Proces

Termín "změna" je vždy spojován s negativy, které často přináší. Pokud chcete zájem lidí, dejte jim výzvu, aby se stali součástí něčeho důležitého a nechte je být členy zlepšovacího procesu, nikoliv jen příznakem změny.

Korporátní filozofie musí mít řadu proměnných. Po jejich shromáždění a zhodnocení se rozhodne, zda pokračovat v rozvoji nového produktu. Pokud má vývoj pokračovat, musí být zváženy finanční faktory a časový plán, které vyřeší požadavky na vybudování kapitálu a výdaje. Zároveň musí probíhat řízení na straně lidských zdrojů a školení personálu. Každý krok musí být plánován a monitorován.

Firmy se nechávají často ukolébat k nečinnosti v oblasti kontinuálního vylepšování služeb nebo produktů. To je pak příčinou ztrát v podílu na trhu a může i přímo ovlivnit další růst firmy. Pokud nedokážete zodpovědět „proč“, vaše cíle patří konkurenci. Musíte být připraveni učinit rozhodnutí nutná k vyřešení problémů - skutečný problém leží ve vašich schopnostech takové problémy řešit.  

Výsledky

Poskytnutí dobře napsaných a dobře promyšlených procedur a směrnic a jejich aktualizace úměrná měnícímu se obchodnímu prostředí bude výraznou devizou pro dosažení firemních cílů a splnění kvalitativních požadavků zákazníků.

Na druhou stranu ale pouhá motivace výsledky nestačí. Úspěch leží ve vaší schopnosti fungovat jako tým. V první řadě je třeba dát dohromady kvalifikovaný manažerský personál schopný dobré komunikace s vámi, mezi sebou a s ostatními. Tato pozitivní interakce umožní vyjádření idejí, rozpoznání potenciálních problémů a výrazně sníží možnost selhání. 

-av-

Zdroj: Presentations - informace o technologiích a technikách efektivní komunikace
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentations