Kontakty s partnery vás posunou vpřed

Vytváření a budování kontaktů si Češi ke své škodě více spojují s korupčním chováním než se vzděláváním sebe sama a rozvojem organizace. Výzkumy však potvrdily, že čím rozmanitější síť vztahů s druhými lidmi manažer sdílí, tím se mu daří lépe.

Někteří šéfové se obávají zneužívání neformálních vztahů, proto striktně oddělují pracovní a soukromý život. Častokrát ke své škodě. Výzkum vedený obchodní školou Chicago Graduate School of Bussiness ukázal, že ti, kdo opomíjejí společenské vztahy, mají méně nápadů a hůře vysvětlují své názory ostatním. Menší obliba ve společnosti se odráží i na výši jejich platu.

Podle profesora sociologie a strategie Rona Burta se velké věci dějí pouze díky dynamice vztahů mezi malými skupinami. Firma, která umí pracovat s funkční sítí vztahů uvnitř i vně organizace, snadněji nachází vhodnější partnery pro spolupráci, má šanci lépe se bránit konkurenci. Ve světě, kde se stále častěji uzavírají koalice a dochází k fúzím, je důležité, aby se s vámi počítalo.

Čím rozmanitější síť vztahů s druhými lidmi manažer sdílí, tím lépe se mu daří. V zahraničí si manažeři kontakty pečlivě budují. Činí tak na nejrůznějších konferencích, seminářích nebo při sportovních aktivitách.

-hp-
Zdroj: ManagerWeb.cz - Portál společnosti Economia Online (ihned.cz) zaměřený na management
Zobrazit přehled článků ze zdroje ManagerWeb.cz