Konflikty v týmu? Hledejte příčiny

Ilustrační snímek

Konflikty na pracovištích patří ke hlavním zdrojů stresu a poklesu produktivity zaměstnanců. Pokud si totiž s někým nerozumíme, máme tendenci se mu vyhýbat, což se negativně odráží na týmové spolupráci. A platí nejen pro šikanu a hrubé chování, ale i pro větší či menší rozdíly v názorech a osobnostech, které jsou na většině pracovišť nevyhnutelné. Má-li váš tým fungovat na sto procent, je na vás jako na manažerovi, abyste konflikty nepodceňovali a naučili se je správně řídit. Praktická doporučení přinesl server Open Forum.

1. Dejte oběma stranám stejnou možnost se vyjádřit

Již jen tím, že se obě strany vyjádří své postoje verbálně, můžete odhalit jednoduchá řešení. Zajistěte proto, aby vaši lidé věděli, že se mohou vyjádřit a budou vyslyšeni, aniž by se museli obávat rozpaků a výsměchu.

2. Hledejte příčinu problému

Chcete-li najít řešení, musíte nejprve najít podstatu problému. Není to lehké, ale o to je to důležitější. Čím více konfliktů ve svém týmu se nebudete bát řešit, tím pro vás bude odhalování příčin postupně jednodušší.

3. Veďte zaměstnance k tomu, aby uměli ocenit své rozdíly

Poté, co aktéři konfliktu popíší své pohledy na věc, by měla následovat analýza těchto pohledů z hlediska jejich silných stránek. Pak hledejte způsoby, jak nechápat rozdíly nutně jako problém. Pokud se vám tato fáze řízení konfliktů nedaří, začněte vážně uvažovat o zřízení firemního programu diverzity, zapojení vašich lidí do tohoto programu nebo o spolupráci s externím konzultantem, který vám připraví program pro řízení konfliktů na míru vašim potřebám.

4. Hledejte, co mají aktéři konfliktu společného

Téměř každí dva zaměstnanci, kteří se dostanou do konfliktu, dokáží najít něco, na čem se shodnou. To je velmi důležitý krok na cestě ke společnému řešení. Většinou se shodnou na tom, že existuje problém, jak může vypadat nejhorší scénář nebo alespoň na jedné jednoduché změně pro dosažení úspěchu.

5. Zapojte obě strany do rozhodnutí o řešení

Konečné řešení by mělo vycházet z cílů vaší organizace, zároveň však uspokojovat zájmy obou stran, které se dostaly do konfliktu. Takové řešení nemusíte najít hned a připravte se, že bude vyžadovat kompromisy. Když dáte oběma stranám příležitost zapojit se do procesu řešení problému a vlastní odpovědnost za řešení, výrazně tím zvýšíte své šance na dlouhodobou změnu.

-kk-

Zdroj: OPEN Forum - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
Zobrazit přehled článků ze zdroje OPEN Forum