Konflikt jako katalyzátor?

Měli jste někdy konflikt, který skončil pozitivní změnou? Umožnil „pročištění vzduchu“ a dal vám možnost začít s čistým štítem? Než se tak ale stane, je nutné projít velmi nepříjemným rozhovorem.

V základě existují dva různé druhy konfliktů: úkolový a emoční. Úkolový se zaměřuje na to, co dělat, nebo jak to dělat. Takové konflikty často motivují a podporují probádání vzájemných odlišností.

Emoční konflikt je výsledkem psychologické dynamiky, která pracuje pod povrchem. Jsou to konflikty, které se objevují, když jsou jedna nebo obě strany banalizovány nebo podhodnoceny.

Jak získat z konfliktů maximum?

- Udělejte si pár poznámek o situaci a vašich pocitech. Napište, kde jste, kde byste chtěli být a jak se tam můžete dostat.

- Buďte odhodlaní přijít na jednání a věc vyřešit. Druhá strana se dostaví, pokud bude vaše poselství: „Chci najít řešení, které bude fungovat pro oba.“

- Jednejte s jasnou hlavou a schopností dát této důležité konverzaci čas a energii, kterou si zaslouží.

- Odpusťte si výčitky a zaměřte se na nalezení řešení, které bude fungovat pro obě strany.

- Naslouchejte, jako byste byli nezaujatá strana s nulovou znalostí situace. Každá mince má dvě strany.

- Dejte si čas přemýšlet, zpracovat informace a vychladnout.

- Definujte své emoce. Už jen to, že zjistíte, že se oba cítíte podobně, je dost k tomu váš spor vyřešit.

- Buďte připraveni a ochotni se omluvit.

- Nenechávejte konflikt nevyřešený.

- Pokud vše selže, najměte si profesionála. Často pohled takového člověka poukáže na vámi neodhalené body a může pomoci dosáhnout dohody.

-av-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com