Komunikujte se svými lidmi

Většina vedoucích pracovníků si o sobě myslí, že dobře ovládá komunikaci. Jejich podřízení si tím však již jistí nejsou. Navíc je ovládá strach ze ztráty uznání nebo dokonce zaměstnání, takže raději mlčí. Management je přitom záležitostí zájmu o zaměstnance a teprve poté o manažerské ega, což by si vedoucí pracovníci měli uvědomit. Úkolem manažera je podporování ostatních a poskytování zdrojů pro výkon jejich práce. Inspiraci k tomu, aby chtěli v práci být a pracovat pro konkrétní podnik však dokáží dodat pouze vůdci.

Management a vůdcovství jsou dvě rozdílné disciplíny, které jsou ale nutné pro každého člověka zastávající vedoucí pozici. Obě tyto disciplíny spojuje komunikace. Jestliže tedy nadřízení chtějí, aby jim zaměstnanci věřili a pracovali pro ně, musejí s nimi komunikovat. Komunikace usnadňuje proces vedení tím, že formuluje a pomáhá prosadit určitou vizi. Důležité je pak uvědomit si, že ji tvoří tři opakující se složky: mluvení, poslouchání a poučení. Mluvením vyjádříme určitou myšlenku, posloucháme, co na ni řeknou ostatní a pak se poučíme z toho, co se dozvíme.

**Datum vydání:** I/2004
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com