Komunikace: Jak řešit konflikty, chválit nebo udílet pokyny?

Komunikace: Jak řešit konflikty, chválit nebo udílet pokyny?

Příspěvek nabízí celou řadu užitečných rad pro řešení konfliktů, vhodné oslovování, udílení pochval a podávání pokynů. Zde jsou alespoň některé.

Konflikt může vzniknout v podstatě v jakémkoli, byť sebeideálnějším prostředí. Především je potřeba snažit se sporu předejít a uhasit neplodné diskuse dříve než začnou. Není radno řešení konfliktu odkládat. Zamyslete se nad povahou konfliktu, jeho možnými následky nebo alternativami řešení. Vyhýbejte se zranitelným místům druhých.

Pokud vás někdo pochválí, měli byste umět konstruktivně se zamyslet a aplikovat pochvalu v praxi. Rozeznávejte rozdíl mezi pochvalou a lichotkou. Neoplácejte kompliment stejnou mincí. Jste-li pochváleni, vyhněte se sebeponižování, přijměte pochvalu laskavě a vychutnejte si ji. Pokud naopak chválíte vy, dělejte to v pravém okamžiku. Buďte konkrétní. Chvalte lidi, od kterých nic nechcete. Nechvalte příliš často a už vůbec ne na úkor jiných. Spíše než skupiny chvalte jednotlivce. Při chválení se nikoho nesnažte přetrumfnout. Pozor, absence pochvaly může znamenat i kritiku.

Při udílení pokynů, vám mohou pomoci následující rady. Motivujte lidi, aby dobře poslouchali. Nepoužívejte pouze verbální způsob vyjadřování, ale použijte například vizuálních prostředků. Nebuďte zbytečně konkrétní, ale vyjadřujte se srozumitelně a ne zase příliš stručně. Rozlišujte mezi povinnostmi a prioritami. Neslibujte nesplnitelné, nechovejte se nadřazeně.

**Datum vydání: V/ 2000**
Zdroj: profesia.sk - slovenský portál s nabídkou zaměstnání a radami pro řízení kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje profesia.sk