Komu můžeme věřit?

Komunikace je nedílnou součástí našich životů. Díky ní také můžeme vést firmu, přijímat nové zaměstnance, uzavírat smlouvy nebo prodávat zboží. Každý ovládá umění komunikace jinou měrou. Tato schopnost je nedílnou součástí manažerských dovedností. Není jen otázkou talentu, můžeme se jí učit a rozvíjet ji. Máme tak velkou příležitost zvýšit své manažerské kompetence.

Klíčovým faktorem úspěšné komunikace je však důvěra. A právě v tomto bodě je tato dovednost stále častěji zrazována. Obchodní partneři, zákazníci i zaměstnanci vidí všude kolem celou řadu důvodů, proč důvěrou neplýtvat: krachující firmy, nesplacené dluhy, tunelování, krádeže, lži, sliby a polopravdy.

Jak tedy přesvědčit zaměstnance, že mu nelžu? Jak tedy ujistit zákazníka, že mé zboží či služby jsou tak kvalitní, jak tvrdím? Jak získat jejich důvěru?

Především je třeba začít sám u sebe. Nelhat, neslibovat něco, čím si nejsem jistý, jednat s lidmi otevřeně, říkat na rovinu příjemné i nepříjemné věci, nepodvádět, nepomlouvat. A nejdůležitější krok: odbourat předsudky a sám nastolit klima důvěry.

**Datum vydání: IV/2002**
Zdroj: CareerNetwork - portál mezinárodní neziskové organizace profesionálů pracujících s dospělými na změně jejich kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerNetwork