Kolika způsoby umíte naslouchat?

Ilustrační snímek

Poslouchat neznamená jen slyšet zvuk. Mezilidská komunikace je mnohem složitější než jen proces, kdy jeden něco řekne a druhý to uslyší. Často říkáme něco jiného, než si skutečně myslíme, a proto je velmi důležité umět poslouchat různými způsoby. Podle serveru PR Daily hrají v komunikaci nejdůležitější roli následující čtyři styly naslouchání.

1. „Oceňující naslouchání“

Cílem tohoto stylu naslouchání je užít si určitý příběh, sdělení nebo hudbu. Pokud má splnit svůj účel, musíte mu věnovat plnou pozornost. Takže když na vás někdo mluví, nehrajte si s telefonem ani se nevěnujte žádné jiné činnosti.

2. Kritické naslouchání“

V tomto případě jde o vyslechnutí sdělení, identifikaci klíčových bodů a argumentů pro vaši reakci. Cílem je analyzovat, co slyšíte a pokusit se pochopit myšlenky druhých.

3. Vztahové naslouchání“

Také se mu říká terapeutické nebo empatické. Uplatňuje se, když chceme pomoci příteli vyřešit nějaký problém, vyřešit konflikt mezi zaměstnanci nebo vyjádřit podporu.

4. Diskriminační naslouchání“

Tento styl spočívá v odhalování sdělení skrytých za slovy. Zahrnuje sledování řeči těla, tónu nebo síly hlasu za účelem zjištění, co si daný člověk opravdu myslí. V dnešní době, kdy stále častěji komunikujeme online, sem patří i odhalování toho, co si člověk myslí, když píše příspěvek na Facebook nebo odesílá tvít.

Zkuste si nyní malé cvičení: Který z těchto stylů používáte nejčastěji a v jakých situacích? V čem si myslíte, že máte největší mezery?

-kk-

Zdroj: Ragan's PR Daily - denní zprávy, doporučení a názory z oboru PR, marketingu, sociálních sítí a médií
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ragan's PR Daily