Kolik stojí zbytečná porada?

Porady mají význam jen tehdy, pokud přinesou nové informace nebo se účastníci dohodnou na určitém řešení, často však nesplňují ani jeden z těchto předpokladů. S největší pravděpodobností je tomu tak proto, že si neuvědomujeme skutečnou cenu zbytečných porad. Zkuste si spočítat přímé náklady na poradu tím, že vynásobíte počet účastníků jejich hodinovou mzdou a výsledek znovu vynásobíte počtem hodin odpovídajícím délce porady. Vedle toho je třeba počítat i s nepřímými náklady.

Nepřímé náklady neproduktivních porad

1. Náklady spojené se ztrátou produktivity po zbytečné poradě. Čas, který účastníci porad potřebují k získání opětného soustředění na své úkoly, může odpovídat až 10 procentům celkového času stráveného na těchto poradách.

2. Náklady spojené ze ztrátou příležitostí kvůli zbytečné poradě. Jedná se o hodnotu toho, co by každý účastník mohl udělat, kdyby nemusel trávit čas na poradě. Může to být až 5 procent celkových příjmů firmy.

3. Náklady spojené se ztrátou energie a pozitivního přístupu. Zbytečné porady připravují zaměstnance nejen o energii, ale také o kladný přístup k práci. Opět to může představovat až 5 procent celkových příjmů firmy.

-kk-

Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company