Kohoutí zápasy

Dva z vašich manažerů si jdou po krku, a přestože potřebujete oba dva, bojíte se, že nedostatek spolupráce způsobí velké škody celé společnosti... Jak řešit konflikt dvou vysoce postavených pracovníků? Předstíráme, že emoce nehrají v byznysu žádnou roli, ale hněv a konflikty mezi manažery existují. Máte obavy a nejste si jisti, jak to řešit, proto neděláte nic. Měli byste ale převzít iniciativu a napomoci ke smíru. Tento zásah by měl být učiněn z pozice síly, která neohrožuje ostatní. Nevolte bojovný přístup, ale spolupráci. Musíte nahlížet problém z organizačního hlediska – tento problém brání organizaci v dosažení jejích cílů. Začněte rozhovor s cílem pohnout organizaci směrem kupředu, a pokud zjistíte, že rozprava míří k hádce, ukončete ji a začněte jinak.

Nejprve zkuste urovnat vztahy mezi dotyčnými manažery. Každý z nich bude mít patrně silné pocity z toho, co se stalo. Dejte jim nejprve prostor pro prožití těchto emocí a vemte je na vědomí. Nechte je mluvit a naslouchejte. Nechte si své soudy a reakce pro sebe. Hledejte společný cíl, kterého mají oba dosáhnout. Sestavte seznam jejich odlišností a rozhodněte, co je důležité, a jak moc se můžete vrátit zpět, abyste se pohnuli kupředu. Když vymizí kořeny konfliktu, vše ostatní se srovná. Můžete se také řídit radami z knih jako Nenásilná komunikace nebo Obtížná konverzace.
-ba-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com