Když nadřízený a podřízený dělají totéž, není to totéž

Jak zaručeně demotivovat zaměstnance? Interpretovat jinak vlastní a pracovníkovo chování. Přehled několika odstrašujících příkladů sestavil odborník na personalistiku Jan Urban.

- Pokud nedodrží termín zaměstnanec, je pomalý. Učiní-li tak nadřízený, je důkladný.

- Udělá-li zaměstnanec chybu, je hlupák. Dopustí-li se chyby nadřízený, ukazuje, že mýlit se je lidské.

- Pokud není zaměstnanec na svém místě, nevěnuje se práci. Nadřízený se vzdálil v pracovní záležitosti.

-hp-
Zdroj: Profit - měsíčník pro obchod a finance
Zobrazit přehled článků ze zdroje Profit