Když mají vaši nejlepší zaměstnanci krizi

Řekněme, že máte zaměstnance, o kterém si myslíte, že je téměř dokonalý. Je produktivní, spolupracuje a reaguje na podněty od vás i ostatních, je iniciativní a odvádí včas a dobře svoji práci, pokládá ty správné otázky a rád se účastní v aktivitách spojených s prací a firmou, je pozitivní a je radost s ním pracovat.

Najednou je tu ale změna. Váš ideální člověk už tak dobře nespolupracuje a je podrážděný. Co dělat?

Nic se nezmění bez uvědomění si problému a nejsnadnější je získat náhled do problému přímým hovorem s tímto zaměstnancem.

Ale pozor, připravte se na upřímnou diskuzi a snažte se dopředu získat informace například od kolegů nebo přímého nadřízeného. Je dobré znát přesně popis a rozsah jeho pracovních povinností – nutné je získat ucelený obrázek o situaci, než si spolu sednete.

Schůzka by měla být na „neutrální půdě“, například v konferenční místnosti nebo na nějakém jiném klidném místě. Pokud takové místo není, volte vaši kancelář. Zkuste navodit pozitivní atmosféru a mějte na mysli, že hovoříte s někým, jehož práce byla obecně pozitivní a efektivní a i když teď není, vaším cílem je zjistit proč a vytvořit vzájemně akceptovatelné metody a kroky k pozitivnímu zvratu. Neseďte za svým stolem, vytvoříte tak komunikační bariéru a znesnadníte si tak vytvoření atmosféry, kterou potřebujete. Vyhledejte vizuální kontakt, snažte se nekřížit nohy a ruce a mít příjemný výraz. Přestože „vedete“ tuto schůzku, vyhněte se vystupování „jako velký šéf“, který si na chce na zaměstnance došlápnout kvůli jeho špatné práci. Z počátku zmiňujte jeho minulé úspěchy a oceňte je. Pokud je to adekvátní, můžete se zmínit o budoucích plánech v jeho kariéře.

Pak uveďte jasně, co je špatně a jmenujte několik kritérií, včetně případných stížností, dat, neobvyklého chování apod. Nebo tento bod můžete pojmout tak, že se ho zeptáte, jak by on sám ohodnotil svou práci v poslední době. Připravte se ale na to, že zaměstnanec může tvrdit, že je vše v pořádku.

Vaším cílem je přimět ho, aby si uvědomil, že se vyskytly problémy a diskutovat o tom, co se děje a snažit se přijmout opatření, aby se vše mohlo vrátit do starých kolejí. Možná narazíte na situaci, kdy bude tento člověk odmítat připustit, že se děje něco špatného, například se bude bát přiznat problémy v rodině. Vaším cílem ale není ani tak nutit jej přiznat konkrétní problém, ale spíše uznat fakta ohledně snížení jeho produktivity, bez ohledu na příčinu.

Řešení se pak nabízí celá řada od přepracování pracovních schémat, uvolnění zaměstnance na pár dní, nabídky sociální pomoci atp.

-av-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com