Kdy a jak kritizovat nadřízené

Nedávná veřejná kritika administrativy amerického prezidenta Obamy z úst (dnes již odvolaného) generála Stanleyho McChrystala je jen jedním z mnoha příkladů skutečnosti, že ke kritice nadřízených je třeba přistupovat obezřetně. Otevřeně sdílet se šéfem zpětnou vazbu je jedna věc, veřejný projev neúcty je však věc druhá. Jak se tedy nedopustit McChrystalovy chyby a kritizovat nadřízené tak, aby vám to neublížilo.

Šéfa nikdy nekritizujte veřejně

Nejdůležitější pravidlo zní: Nikdy nekritizujte šéfa na veřejnosti. Své připomínky sdělujte přímo šéfovi. Nepředávejte svou nespokojenost kolegům nebo podřízeným, protože by to pouze poškodilo jejich morálku. Důkladně zvažte, kdy bude nejvhodnější s kritikou přijít. Kritizujte pouze tehdy, když nastane příležitost hovořit se šéfem o základním tématu, kterého se kritika týká.

Má vaše kritika smysl?

Vaše kritika by neměla být zaměřena osobně. Zachovejte profesionalitu, objektivitu a konstruktivní přístup tím, že zároveň navrhnete řešení. Ujistěte se, že nadřízený dokáže kritiku přijmout. Někteří šéfové toho nejsou schopni, i když jsou kritizováni oprávněně. V takovém případě je na místě zvážit oslovení nadřízených vašeho nadřízeného nebo vlastní odchod.

-kk-

Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company