Kdo si nevěří, ten neuspěje

Ilustrační snímek

Kariéru si můžeme zničit mnoha způsoby. Jedním z nich, i když si to často neuvědomujeme, je způsob našeho vlastního myšlení. To, jak mluvíme sami k sobě a jak chápeme svou schopnost uspět, by nás mělo podporovat, nikoli shazovat. V zajímavém článku na serveru Forbes.com o tom píše odborník na emoční inteligenci Travis Bradberry, autor světově nejpopulárnějších testů emoční inteligence či celosvětově úspěšné knihy Emoční inteligence, která vyšla i v češtině v nakladatelství BizBooks. Upozornil na šest nebezpečných názorů, které vedou ke zničení kariéry.

1. Úspěch vyžaduje dokonalost

Jak se říká, chybovat je lidské. Pokud se budete snažit o dokonalost, nikdy ničeho nedosáhnete. Místo radosti z úspěchu se budete užírat domnělým neúspěchem.

2. Nemohu měnit svůj osud

Není to náhodou výmluva? Svůj osud máte ve svých rukou a je jen na vás, do jaké míry chcete být jeho pánem.

3. Vždy dělám to a to... Nikdy nedělám to a to...

"Vždy" a "nikdy" jsou silná slova. Pokud se jimi v životě skutečně řídíte, je to známka sebelítosti. Ztrácíte kontrolu nad svým vlastním jednáním.

4. Úspěch přijde ve chvíli, kdy jej uznají ostatní

Uvědomte si, že nikdy nejste tak dobří nebo ak špatní, jak říkají ostatní. Sebeúcta vždy vychází zevnitř člověka, nikoli z jeho okolí. Reakce z okolí berte vždy s rezervou.

5. Mou budoucnost určuje má minulost

Minulá selhání vás mohou připravit o sebedůvěru. Říkáte si, že když jste jednou selhali, selžete i podruhé. Zde je důležité vědět, že úspěch je otázkou schopnosti postavit se neúspěchu, poučit se a jít dál.

6. Mé emoce odrážejí realitu

Jste dostatečně emočně inteligentní, abyste dokázali oddělit skutečnost od výmyslu? Emoce mohou výrazně zkreslovat naše vnímání reality a podněcovat negativní náhled na náš úspěch. Měli bychom se je učit chápat tak, abychom mohli plně rozvinout svůj potenciál.

Kniha:

BRADBERRY, Travis – GREAVES, Jean - LENCIONI, Patrick M.: Emotional Intelligence 2.0. San Diego: TalentSmart, 2009. 255 s.

BRADBERRY, Travis – GREAVES, Jean - LENCIONI, Patrick M.: Emoční inteligence. Praha: BizBooks, 2013. 240 s.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com