Kdo je tady šéf?!

Představte si pracovníka sedícího na židli s nohama na stole, ruce založené za hlavou, skoro vypadá, že leží. Mnoho lidí by řeklo, že na ně tento člověk působí neformálně a relaxovaně. Ve skutečnosti vyjadřuje nadřazenost, nohy na stole vlastnictví a teritorialitu. Pokud dotyčný není šéf, pak alespoň někdo, na koho si musí dávat spolupracovníci pozor. Toto a mnoho jiného se říká v knize „Jak číst člověka jako knihu“ od autorů Nierenberga a Calera. Ti studují neverbální komunikaci v byznysu a zjišťují mnoho gest, která se na první pohled jeví jako neformální, ale ve skutečnosti vypovídají o dominanci a agresi.

Jakkoli se to může zdát přitažené za vlasy, rozhlédněte se po svém pracovišti, kdo se chová takto neformálně. Je to váš šéf, spolupracovník nebo zaměstnanec junior, který rád provokuje autority? Mladí zaměstnanci se tak chovají většinou jen v nepřítomnosti nadřízeného. Všímejte si neverbální komunikace na pracovišti, ale neusuzujte na dominanci a agresi z jednoho ojedinělého gesta. Jednotlivé gesto může být zvyk, nebo ho dotyčný myslí úplně jinak. Pokud někdo používá tato gesta vždy při jednání s lidmi, patrně už nejde jen o zvyk. Kdokoli neverbálně provokuje autority, musí být připraven nést následky.
-ba-
Zdroj: Fabjob.com - americký server pro uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fabjob.com